Mã xem cùng BCEL: HAG
Trending: HPG (26.637) - VNM (25.387) - MWG (16.875) - CTG (16.543) - VIC (15.565)
27/07/2013Chứng khoán Lào tăng hơn 3%/tuần nhờ cú bứt phá ấn tượng của BCEL
24/07/2013Chứng khoán Lào: BCEL bay cao hơn 20% sau 4 phiên được nâng room ngoại
24/07/2013Cơ hội mua cổ phiếu BCEL cho nhà đầu tư Việt Nam
02/04/2013ĐHĐCĐ BCEL: Thông qua lợi nhuận trước thuế 284 tỷ kip
28/03/2013BCEL: Lợi nhuận trước thuế 2012 tăng vọt 26%
09/01/2013BCTC Công ty mẹ Soát xét quý 3 năm 2012
04/09/2012BCTC Hợp nhất Soát xét quý 1 năm 2012
04/09/2012BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011
04/09/2012BCTC Công ty mẹ soát xét 6 tháng đầu năm 2012
30/03/2012BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2011

Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên đầy đủ: Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên tiếng Anh: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao

Tên viết tắt:BCEL

Địa chỉ: No 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR

Người công bố thông tin: NULL

Điện thoại: (856-21) 213200

Fax: (856-21) 213202

Email:bcelhqv@bcel.com.la

Website:http://www.bcel.com.la

Sàn giao dịch: Lào

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

Ngày niêm yết: 11/01/2011

Vốn điều lệ: 682,888,000,000

Số CP niêm yết: 136,577,600

Số CP đang LH: 136,577,600

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Huy động vốn
- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ...

- Ngân Hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) được thành lập vào cuối năm 1975 và bắt đầu hoạt động từ năm 1976
- Tháng 11/1989, BCEL đã được chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại.

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánLAK
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaLAKb
  Thông tin tài chínhLAKm
  EPS, BVPS, Cổ tức TMLAK
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.