CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG)

Yeah1 Group Corporation

239,800

300 (+0.13%)
22/02/2019 14:46

Mở cửa240,000

Cao nhất240,000

Thấp nhất231,000

KLGD2,280

Vốn hóa7,501

Dư mua1,400

Dư bán3,300

Cao 52T 343,000

Thấp 52T181,000

KLBQ 52T12,962

NN mua1,630

% NN sở hữu45.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,312

P/E45.09

F P/E43.56

BVPS50,673

P/B4.73

Mã xem cùng YEG: VNM VIC VHM VJC HPG
Trending: VNM (27.845) - HPG (26.542) - MWG (19.309) - VIC (17.865) - CTG (17.654)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Yeah1