VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn22 ( -0.41 %)17/01/20192,055,83015,107,020,0004,5104,100
2Bảo hiểm127.03 ( +2.08 %)17/01/2019109,6415,413,668,50019,4001,100
3Bất động sản57.87 ( -0.06 %)17/01/201932,824,502218,059,191,400544,570309,900
4Chứng khoán13.19 ( -0.57 %)17/01/20191,450,00230,096,350,80022,480292,900
5Công nghệ và thông tin36.97 ( +0.65 %)17/01/201931,130113,510,000
6Bán lẻ23.63 ( +0.12 %)17/01/2019905,56034,427,000,000
7Chăm sóc sức khỏe37.29 ( +0.38 %)17/01/2019108,2508,137,915,0004,36033,580
8Khai khoáng15.59 ( +0.61 %)17/01/20191,919,68028,407,673,300145,27091,210
9Ngân hàng62.38 ( +0.53 %)17/01/201910,261,398187,757,743,900368,37078,120
10Nông - Lâm - Ngư26.76 ( -1.02 %)17/01/20191,120,2607,302,000,00052,270
11SX Thiết bị, máy móc38.34 ( -0.01 %)17/01/20193,0006,900,000
12SX Hàng gia dụng19.22 ( -0.17 %)17/01/20191,110,88819,804,661,80020020,000
13Sản phẩm cao su26.58 ( -1.04 %)17/01/2019209,2403,961,000,00024,920
14SX Nhựa - Hóa chất37.10 ( +0.30 %)17/01/20192,413,42554,446,924,300416,190210,750
15Thực phẩm - Đồ uống183.21 ( -0.04 %)17/01/20192,978,22084,957,720,000348,600171,410
16Chế biến Thủy sản42.40 ( -0.16 %)17/01/2019754,63015,744,000,0001,97037,180
17Vật liệu xây dựng25.42 ( -0.28 %)17/01/20192,723,64143,587,368,40057,530500,560
18Tiện ích136.12 ( -0.31 %)17/01/2019575,38016,559,570,0007,08074,450
19Vận tải - kho bãi41.70 ( -0.19 %)17/01/2019714,60712,698,218,90067,49056,840
20Xây dựng42.78 ( -0.33 %)17/01/20194,047,08063,127,310,200198,610243,120
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí25.37 ( -0.31 %)17/01/2019285,0405,863,400,000
22SX Phụ trợ72.32 ( -0.51 %)17/01/20192,508,49016,937,235,80010017,700
23Thiết bị điện48 ( -0.53 %)17/01/201919,310551,360,00050
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ54.81 ( +0.08 %)17/01/201927,7803,502,053,500100100
25Tài chính khác20.99 ( -0.26 %)17/01/20192,170,5109,669,810,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.